Ogrzewanie gazowe jest atrakcyjne ze względu na niski koszt eksploatacji oraz wygodę użytkowania. To także ekologiczna alternatywa dla węgla ziemnego, którego cena ponadto wciąż rośnie. Aby jednak zdecydować się na taki typ ogrzewania, należy poznać koszty tego typu instalacji.

Projekt instalacji gazowej — cena

Pracą nad projektem instalacji gazowej zająć się musi specjalista z odpowiednimi uprawnieniami figurujący w rejestrze zakładu gazowniczego. Jeśli mamy problem ze znalezieniem takiej osoby, dostawca gazu z pewnością nam kogoś zarekomenduje.

W przypadku gdy projekt architektoniczno-budowlany naszego budynku nie został stworzony z myślą o instalacji gazowej, musi też zostać określony jej kształt. Inaczej wystarczy nam jedynie projekt przyłącza gazowego.

Poprawnie przygotowany projekt powinien spełniać wymogi dostawcy gazu. Należy w nim uwzględnić stan wentylacji pomieszczeń, trasę instalacji wraz z usytuowaniem odbiorników i średnicami rur oraz rodzaj urządzeń zabezpieczających. Wszystko po to, by instalacja nie stanowiła zagrożenia dla budynku i jego mieszkańców. To wszystko wpływa na to, jak będzie wyglądać cena projektu instalacji gazowej. Jest ona indywidualna dla konkretnego planu.

Ogrzewanie gazowe w mieszkaniu — pozwolenia

Jeżeli planujemy ogrzewać gazem mieszkanie, sprawa nieco się komplikuje. Oprócz wykonania projektu przyłącza i instalacji potrzebujemy także stosownych pozwoleń. Proces rozpoczyna się od uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej. Potrzebujemy także zgody zarządcy budynku, np. odpowiedniej uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

Instalacja ogrzewania gazowego w mieszkaniu wymaga też pozwolenia wydziału zarządzania nieruchomościami oraz wydziału budownictwa. Potrzebne będzie nam również zgłoszenie do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego oraz oświadczenie kierownika budowy.

ogrzewanie-gazowe-cena-instalacji1

Wykonanie instalacji gazowej

Montaż instalacji gazowej w domu może wykonać jedynie specjalista z odpowiednimi uprawnieniami wydanymi przez Komisje Kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Praca rozpoczyna się od budowy przyłącza gazowego. Polega to na połączeniu podziemnymi rurami sieci gazowej z usytuowaną na naszej działce skrzynką gazową. W skrzynce znajduje się licznik gazowy, reduktor ciśnienia i zawór główny umożliwiający odcięcie gazu. Ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa korzystania z instalacji.

Następnym etapem montażu instalacji gazowej w domu jest doprowadzenie gazu z przyłącza podziemnymi rurami. Wewnątrz rozprowadza się go za pomocą pozbawionych szwów stalowych rur lub rur miedzianych. Prowadzi je się po wierzchu, aby uniknąć sytuacji gromadzenia się gazu w przypadku nieszczelności oraz by był do nich dostęp. Ze względów bezpieczeństwa muszą być one oddalone od przewodów wodnych i centralnego ogrzewania, puszek elektrycznych oraz gniazd i włączników. Po wykonaniu instalacji przeprowadzana jest próba jej szczelności.

Ogrzewanie gazowe — cena instalacji i koszty zużycia

Każdy, kto rozważa wykonanie takiej inwestycji, zapewne zastanawia się, jaki jest koszt instalacji gazowej w domu. Ceny przyłączenia gazu do mieszkania są różne i zależą od konkretnych parametrów budynku.

Składa się na nie kwota, jaką musimy zapłacić za przyłącze gazu, a także instalację, której wartość zależy m.in. od jej długości. Dochodzi do tego koszt zakupu kotła grzewczego. Im większy budynek, tym większy i droższy kocioł. Ceny instalacji ogrzewania gazowego mogą być różne, dlatego warto jeszcze przed rozpoczęciem robót poprosić o wycenę, która da nam konkretny obraz wydatków. Wiosek taki przesyła się do miejscowego zakładu gazowniczego.

Zastanawiasz się, czy ogrzewanie gazowe jest drogie? Tutaj także nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Kwota ta jest bowiem zależna od kilku czynników. Między innymi od tego, czy budynek ma dobrą termoizolację, która minimalizuje utraty ciepła. Szacuje się, że zużycie gazu na metr kwadratowy orientacyjnie mieści się w zakresie 100-160 kWh na rok.

Aby uzyskać informację na temat kosztu ogrzewania gazem, należy przemnożyć przez siebie średnie zużycie gazu w mieszkaniu na metr kwadratowy, metraż mieszkania i aktualną cenę gazu. Ponadto warto mieć na uwadze, że ogrzewanie gazowe w domu to też przeglądy instalacji, za które również trzeba zapłacić.