Zostań częścią społeczności KRATKI

Organizatorem akcji jest Marek Bal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kratki.pl Marek Bal z siedzibą we Wsoli (ul. Witolda Gombrowicza 4, 26-660 Jedlińsk, NIP: 7961158007, REGON: 670814979). Organizator dalej nazywany będzie „Kratki.pl”.

Cieszymy się za każdym razem, gdy widzimy nasze produkty w mediach społecznościowych. Chcielibyśmy prosić Cię o umożliwienie nam opublikowania Twojego zdjęcia lub filmu, który przedstawia nasze produkty, w naszych kanałach. Dlatego Kratki.pl rozpoczęło akcję #kratki.

Zdjęcia/filmy chcielibyśmy publikować po to, aby nasi przyszli klienci jeszcze lepiej mogli przekonać się o ich rzeczywistym wyglądzie.

Wystarczy, że oznaczysz #kratki, #ilovekratki, #kratkipl lub @kratkipl swój post ze zdjęciem/filmem na Instagramie, Pintereście czy Facebooku.

Pod Twoim zdjęciem/filmem zapytamy Cię czy wyrażasz zgodę na opublikowanie Twojego zdjęcia/filmu.

Jeżeli odpowiesz #takKratki lub „tak” lub w wyrazisz zgodę w inny jednoznaczny sposób, to będzie to oznaczało udzielenie Kratki.pl niewyłącznej, wolnej od opłat, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na wykorzystanie zdjęć/filmów, pod którymi odpowiedziałeś #takKratki, w marketingu i/lub reklamie, w tym na naszej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, e-mailach i innych komunikatach kierowanych do klientów, materiałach reklamowych i innych celach marketingowych, na wszystkich znanych w momencie udzielenia licencji polach eksploatacji w stosunku do całości, jak i fragmentów zdjęcia/filmu, przede wszystkim:

  1. utrwalanie dowolnymi technikami, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie;
  2. wprowadzanie do obrotu i wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie bez ograniczeń ilościowych, przedmiotowych i terytorialnych, bez względu na krąg odbiorców, we wszystkich dostępnych kanałach dystrybucji w tym za pośrednictwem Internetu, na stronach internetowych, na profilach, kontach i kanałach w portalach społecznościowych (w tym serwisach: Facebook, Instagram);
  3. rozpowszechnianie w periodycznych i nieperiodycznych publikacjach, w tym w newsletterach, także w wersji elektronicznej;
  4. dokonywanie modyfikacji, skracania, dekompozycji, tworzenia kolaży lub mozaik składających się z wielu zdjęć różnych autorów;
  5. publiczne udostępnianie, wyświetlanie oraz rozpowszechnianie, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w dowolnym kanale komunikacji publicznej.

Jednocześnie, udzielając licencji powstrzymasz się od wykonywania autorskich praw osobistych oraz nadzoru autorskiego i przekażesz Kratki.pl prawo do ich wykonywania.

Ponadto oświadczasz, że masz pełną zdolność do czynności prawnych, masz co najmniej 18 lat lub posiadasz zgodę opiekunów prawnych oraz że wykorzystanie Twoich zdjęć lub filmów przez Kratki.pl nie narusza żadnych praw osób trzecich ani żadnego prawa.

Niniejszym zwalniasz Kratki.pl z wszelkich zobowiązań do zapłaty za wykorzystanie twoich zdjęć/filmów oraz zwalniasz i zgadzasz się na zwolnienie Kratki.pl od wszelkich roszczeń (w tym roszczeń osób trzecich) oraz od odpowiedzialności, niezależnie od ich charakteru, w związku z wykorzystaniem zdjęć/filmów jak opisano powyżej.

W przypadku naruszenia praw osób trzecich (gdy np. wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas zdjęcia/filmu, którego nie byłeś autorem, do którego nie miałeś praw albo nie uzyskałeś zgody osoby znajdującej się na zdjęciu), to Ty ponosisz za to odpowiedzialność.

We wszystkich sprawach związanych z akcją #kratki możesz pisać do nas na adres [email protected] lub kontaktować się telefonicznie pod numerem 0048 48 389 99 00.

Możesz w każdej chwili wypowiedzieć udzieloną licencję. W tym celu skontaktuj się z nami w jakikolwiek sposób (tel.: 0048 48 389 99 00, e-mailFacebookInstagram. Wypowiedzenie licencji będzie działać na przyszłość, tzn. nie będziemy zobowiązani usuwać już opublikowanych przez nas materiałów z Twoim zdjęciem/filmem.

Zasady funkcjonowania serwisów społecznościowych w szczególności Instagram oraz Facebook, ich polityki prywatności oraz warunki korzystania z usług dostawców oprogramowania i funkcjonalności nie stanowią części niniejszego regulaminu i są uregulowane w odrębnych regulaminach.

Administratorem danych osobowych jest Kratki.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia akcji, w celu rozpatrywania reklamacji, a także w razie roszczeń skierowanych przeciwko Kratki.pl wynikłych z korzystania ze zdjęć/filmów.

Przekazanie danych osobowych przez Ciebie jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w akcji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności.

Zainspiruj się i pomóż nam zainspirować innych

Oznacz swoje zdjęcia #kratki, #kratkipl & @kratkipl na Instagramie, aby były widoczne tutaj!

Zapisz się do
newslettera "Kratek"

Dołącz do naszego newslettera i otrzymuj ekskluzywne aktualizacje, atrakcyjne oferty oraz cenne informacje bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową!

Newsletter background image

Metody dostawy

Metody płatności

Copyright © 2023 kratki.com Wszelkie prawa zastrzeżone