Pytanie o produkt WHISKEY 2 biały z certyfikatem TÜV
WHISKEY/2/BIALY/TUV