Regulamin promocji "Więcej ciepła na Święta"

 

1. Akcja promocyjna na poniższych zasadach przeznaczona jest dla klientów detalicznych firmy Kratki.pl Marek Bal, którzy złożyli zamówienie w sklepie https://kratki.com/sklep z wysyłką na terenie Polski w terminie od piątku 6.12.2019r. do środy 18.12.2019r.

2. Promocji podlegają wszystkie produkty z grupy biokominki oraz ogrzewacze gazowe UMBRELLA.

3. Promocja polega na uzyskaniu:

- 15% rabatu przy zakupie dowolnego modelu biokominka

- do 32% rabatu (maksymalnie) przy zakupie ogrzewacza gazowego UMBRELLA (w zależności od wybranego od modelu).

4. "Ceny promocyjne" oraz " regularne ceny detaliczne" widoczne są na produktach w sklepie https://kratki.com/sklep.

5. Klienci detaliczni biorący udział w akcji mogą zakupić produkty promocyjne bez ograniczeń ilościowych.

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają pozostałe umowy łączące Klienta hurtowego z firmą Kratki.pl Marek Bal oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.