Płatności i koszty dostawy

 

PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. O całkowitej kwocie Zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.

3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (paragon, faktura VAT).

4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
b) płatność kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro – przy odbiorze osobistym,
c) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,
d) płatność elektroniczna (internetowa) – Blue Media,
e) płatność za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
f) płatność rekurencyjna (płatność cykliczna) – Blue Media – metoda dostępna dla Kupujących  niebędących konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny.

5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

6. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na jednym z poniżej wskazanych kont bankowych Sprzedawcy:

mBank CompanyNet: 07114010940000237330001001

7. W przypadku wybrania sposobu płatności, o których mowa w pkt 4 d) i f) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości Zamówienia.

8. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 e) niniejszego paragrafu, Produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 tygodni po złożeniu Zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których Produkt dostępny jest w magazynie).

9. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

10. Płatności internetowe dokonywane on-line za pośrednictwem Sklepu internetowego obsługiwane są za pośrednictwem platformy Blue Media dostępnej pod adresem www.bm.pl, wykorzystywanej przez firmę Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, NIP: 5851351185, REGON: 19178156100000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320590 (Blue Media S.A. pośredniczy również w procesie płatności Alior Raty). Blue Media S.A. wpisana została jako Krajowa Instytucja Płatnicza do Rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu UKNF IP17/2013.

11. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Kupującego podczas Rejestracji adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.

 

ZASADY PŁATNOŚCI REKURENCYJNEJ (PŁATNOŚCI CYKLICZNEJ)

1. Zasady płatności rekurencyjnej stanowią część Regulaminu Sklepu internetowego www.kratki.com/sklep/

2. Z płatności rekurencyjnej może skorzystać Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny.

3. Kupujący, w celu skorzystania z płatności rekurencyjnej zobowiązuje się do podania Sprzedającemu danych karty płatniczej.

4. W celu zarejestrowania karty płatniczej, Kupujący w ramach procesu wypełniania Formularza rejestracji, podczas wyboru metody płatności powinien podać dane karty płatniczej (16 lub 19-cyfrowy numer karty płatniczej, datę ważności karty płatniczej, kod CVV/CVC) oraz zaakceptować postanowienia Zasad płatności rekurencyjnej.

5. Kupujący dokonując akceptacji Zasad płatności rekurencyjnej wyraża zgodę na rejestrację karty płatniczej w trakcie procesu płatności.

6. Kupujący, który dobrowolnie i świadomie, wyrazi zgodę na płatność rekurencyjną będzie obciążany ze swojej karty płatniczej w wysokości odpowiadającej wysokości ostatecznie zatwierdzonego przez Kupującego Zamówienia.

7. Płatność za Zamówienie będzie pobierana z karty płatniczej najwcześniej po ostatecznym zatwierdzeniu przez Kupującego Zamówienia.

8. Faktura VAT za złożone Zamówienie będzie wystawiana i przesyłana Kupującemu w dniu wysłania Zamówienia.

9. Częstotliwość obciążeń jest zmienna i zależy od częstotliwości składania Zamówień przez Kupującego.

10. Karta płatnicza Kupującego będzie obciążana każdorazowo po ostatecznym zatwierdzeniu przez Kupującego Zamówienia do czasu zgłoszenia rezygnacji przez Kupującego z cyklicznego obciążania Karty.

11. W przypadku, gdy próba obciążenia karty płatniczej nie powiedzie się Sprzedawca dokona kolejnej próby obciążenia karty płatniczej w przeciągu 1 dnia od daty pierwszej próby.

12. W przypadku dwóch prób obciążenia karty płatniczej zakończonych niepowodzeniem Zamówienie zostanie anulowane.

13. Kupujący jest uprawniony do rezygnacji z cyklicznego obciążania Karty poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres marketing@kratki.com, zgłoszenie telefoniczne pod numer 48 389 99 00 lub kontakt z opiekunem handlowym.

14. W celu uniemożliwienia najbliższego obciążenia karty płatniczej Kupującego zgłoszenie rezygnacji powinno zostać dostarczona najpóźniej na 2 dni robocze przed datą planowanego obciążenia.

15. W razie jakichkolwiek pytań związanych z płatnościami cyklicznymi kartą płatniczą Kupujący może kontaktować się pod numer infolinii 48 389 99 00 lub adres e-mail marketing@kratki.com.

16. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach płatności rekurencyjnej stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego dostępnego pod tym linkiem.

(i) Wyrażam zgodę na cykliczne obciążenie przez Kratki.pl Marek Bal z siedzibą we Wsoli mojej karty płatniczej w zmiennych kwotach wynikających z ostatecznie zatwierdzonego przeze mnie Zamówienia, Przyjmuję do wiadomości, że karta płatnicza będzie obciążana ze zmienną częstotliwością wynikającą z częstotliwości składanych przeze mnie Zamówień. Karta płatnicza będzie obciążana przez czas nieoznaczony do czasu zgłoszenia rezygnacji z cyklicznego obciążania karty płatniczej. Przyjmuję do wiadomości, że jestem uprawniony do rezygnacji z cyklicznego obciążania karty płatniczej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres marketing@kratki.com/zgłoszenia telefonicznego pod numer 48 389 99 00 lub kontakt z opiekunem handlowym. W celu uniemożliwienia najbliższego obciążenia karty płatniczej, powyższe zgłoszenie powinno zostać dostarczone najpóźniej na 2 dzień/dni robocze przed datą planowanego obciążenia. W razie jakichkolwiek pytań związanych z płatnościami cyklicznymi należy kontaktować się pod numer infolinii 48 389 99 00 lub adres e-mail marketing@kratki.com.

(ii) Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje Zasady płatności rekurencyjnej.

 

DOSTAWA

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,
b) dostarczenie Produktów przez firmę kurierską – DPD (w przypadku paczki) lub firmę spedycyjną DHL (w przypadku palet).

2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

5. Koszty dostawy uzależnione są od rodzaju przesyłki oraz formy płatności i przedstawiają się następująco (dotyczy tylko dostaw realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej):

a) w przypadku paczki (paczki dostarczane są przez firmę kurierską DPD) – 18 zł (przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy lub płatność za pośrednictwem Blue Media) lub 23 zł (przesyłka za pobraniem),
b) w przypadku palet (palety dostarczane są przez firmę spedycyjną DHL) – 106 zł (przedpłata na konto bankowe Sprzedawcy lub płatność za pośrednictwem Blue Media) lub 111 zł (przesyłka za pobraniem).

6. Czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu wydania jej kurierowi (od poniedziałku do piątku) w przypadku paczki wynosi 1 dzień roboczy, natomiast w przypadku przesyłki realizowanej za pomocą palet – do 2 dni roboczych.

7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

8. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.