Share on FacebookEmail to someoneTweet about this on TwitterGoogle+Pin on PinterestShare on LinkedInshare on Tumblr

Od wielu lat współpracujemy z Wydziałem Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. W ramach dotychczasowych działań m.in. co roku gościliśmy studentów podczas dni otwartych oraz organizowaliśmy staże studenckie. Część absolwentów Wydziału znajduje swoje zatrudnienie w naszej firmie po skończeniu studiów. Jedną z kontynuowanych z powodzeniem form współpracy są również prace dyplomowe na tematy inspirowane naszą działalnością.

Tym razem postanowiliśmy ufundować w laboratorium termodynamiki Wydziału Mechanicznego nowe stanowisko dydaktyczne wyposażone w nasz wkład kominkowy z płaszczem wodnym. Na stanowisku będą odbywać się zajęcia laboratoryjne dla studentów kierunków Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii oraz Mechanika i Budowa Maszyn.

Liczymy na dalszą owocną współpracę!