Share on FacebookEmail to someoneTweet about this on TwitterGoogle+Pin on PinterestShare on LinkedInshare on Tumblr

Bardzo ważne jest, aby przed rozpoczęciem palenia w kominku sprawdzić drożność instalacji odprowadzenia spalin (zgodnie z obowiązującym prawem – konserwacja komina dymnego powinna być dokonywana co najmniej 2 razy w roku). Drożny komin zapewni prawidłowy ciąg kominowy, który umożliwi bezpieczne i efektywne spalanie drewna w kominku.

O wyczyszczenie komina należy poprosić fachowca. Wedle obowiązującego prawa konserwacja i czyszczenie przewodów kominowych powinno być dokonywane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje czyli czeladnika lub mistrza kominiarskiego.
We własnym zakresie można jedynie oczyścić komin z nieczystości, które nagromadziły się podczas eksploatacji, wykonuje się to poprzez otwarcie drzwiczek rewizyjnych i opróżnienie ich z nagromadzonych tam zanieczyszczeń.