Nasza współpraca

Nasza współpracą z firmą AdRebellion: opinia

Firmę Adrebellion znaliśmy z produkcji filmów reklamowych, dla dużych brandów jak Ikea czy K2, jak również z konferencji „I love marketing” gdzie prezes firmy Maciej Wróblewski występował w roli eksperta.

adrebellion logo

Na swojej stronie internetowej piszą o sobie: pracując z nami możesz liczyć na:

- szczerość,

- szacunek do pracy,

- tylko niezbędne elementy,

- ciekawość.

Biorąc pod uwagę, że poprzednie kampanie firmy AdRebellion były wyróżniające i doceniane przez ekspertów, pierwsze nasze spotkania wideo i osobiste z przedstawicielami AdRebellion były naprawdę ciekawe i inspirujące, a prezentowane wartości bliskie naszym, zdecydowaliśmy się na podjęcie współpracy i 9 lutego 2021 podpisaliśmy z firma AdRebellion umowę (umowę podpisaliśmy z AdRebellion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa).

W ramach umowy zleciliśmy AdRebellion kampanię z zapisanym efektem, którym miało być dostarczenie nam konkretnej liczny leadów do potencjalnych klientów zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznej.

Czy było warto? To chyba najlepiej ocenić zapoznając się z faktami.

Kim jesteśmy i jakimi wartościami się kierujemy?

Może też kilka słów o naszej firmie. Firma Kratki.pl istnieje od 1998 roku. Zaczynaliśmy jako niewielka firma rodzinna. Obecnie jesteśmy liderem rynku kominkowego w Polsce i w czołówce firm w Europie. Swoje produkty dostarczamy do ponad 60 krajów na całym świecie.

Dynamiczny rozwój naszej firmy jest możliwy, dzięki określonym zasadom, które kierujemy się od początku naszego istnienia. Najwyższą wagę przykładaliśmy zawsze do zadowolenia Klienta i jakości naszych produktów. Troszczymy się, aby dostarczać produkty zgodne z najnowszymi trendami architektonicznymi jak również bezpieczne i efektywne, spełniające wszystkie normy ekologiczne jak np. Ekoprojekt czy BImSchV 2.

W 2019 roku wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów stworzyliśmy w firmie dział zajmujący się odnawialnymi źródłami energii. Proponujemy naszym Klientom mix produktów, które konfigurujemy ze sobą tworząc unikalne rozwiązania najlepiej zaspokajające ich potrzeby.

W związku z tym zdecydowaliśmy się rozszerzyć naszą sieć dystrybucji w Polsce o kanał sprzedaży aktywnej. Jednym z kluczowych elementów budowania kanału była kampania reklamowa, która miała zapewnić nam rozpoznawalność Marki w dziedzinie szeroko pojętego OZE.

AdRebellion – przebieg współpracy

9 lutego 2021 r. zawarliśmy z firmą AR Media AdRebellion Sp. z o.o. Sp. k. reprezentowaną przez AdRebellion Sp. z o.o. umowę dotyczącą kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia kampanii reklamowej, której efektem miało być dostarczenie nam konkretnej liczby leadów do potencjalnych klientów.

Sprawy niestety zmieniły obrót po podpisaniu umowy.

Nie otrzymaliśmy harmonogramu prac, a kolejne ustalane wspólnie terminy realizacji poszczególnych zadań i etapów projektu nie były dotrzymywane. Pomimo tego nasza wiara w AdRebellion nie słabła. Również po przedstawieniu nam materiału filmowego, który budził nasze wątpliwości uznaliśmy, że zarówno firma AdRebellion jak i osobiście zarządzający projektem prezes tej firmy, to specjaliści i skoro zobowiązali się do dostarczenia określonych wyników, to, to zrobią. Niestety rzeczywistość wyglądała inaczej. Wyniki i liczba leadów do potencjalnych klientów była na niemal zerowym poziomie. Rozmowy z członkami zespołu AdRebellion pokazały, że firma nie jest w stania doprowadzić projektu do pozytywnego zakończenia i wywiązać się z zawartych w umowie zobowiązań.

W konsekwencji powyższego zmuszeni byliśmy zakończyć współpracę i poszukać innych dużo bardziej kosztownych rozwiązań. Musieliśmy tez ograniczyć zatrudnienie w kanale mobilnym, który nie mając odpowiedniej ilości zainteresowanych klientów nie mógł realizować swoich celów sprzedażowych. Konsekwencją niewywiązania się przez AdRebellion z zawartych w umowie zobowiązań jest:

- brak możliwości dostarczenia klientom korzystnych dla nich produktów i rozwiązań,

- ograniczenie przez nas zatrudnienia w dziale handlowym,

- utrata przychodów przez naszą firmę.

Sprawa została też przez nas przekazana do naszych służb prawnych w celu uzyskania odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści. Oczywiście niezależnie od wyniku sprawy, nie zmieni to tego, że najważniejszy dla nas cel – zbudowanie mobilnego kanału sprzedaży opóźnione jest o kilka, kluczowych miesięcy.

Dlaczego o tym piszemy?

Opisaliśmy na naszym blogu pozytywne przykłady współpracy z zewnętrznymi partnerami, których z całą pewnością polecamy innym przedsiębiorcom. Zdecydowaliśmy się też opisać negatywne doświadczenia, żeby na własnym przykładzie pokazać do czego może prowadzić nadmierne zaufanie w zewnętrznego partnera. Szybki wzrost naszej firmy wynikał w dużej mierze z tego, że dobieraliśmy sobie do współpracy partnerów, do których mogliśmy podchodzić z bardzo dużym zaufaniem. Dotrzymywali oni swoich zobowiązań. Zarówno tych pisemnych, jak i ustnych. Nigdy jeszcze w 23 letniej historii firmy nie byliśmy zmuszeni domagać się rekompensaty za poniesione straty ani przede wszystkim nas cel biznesowy i marketingowy nie został aż tak zniweczony. Ta porażka nas boli.

Podobno najlepiej uczyć się na błędach innych. Dlatego też opisujemy nasz przypadek.