Online nabídka

Zásady ochrany osobních údajů

1. Respektujíc právní stát a dodržování zákona o ochraně osobních údajů se společnost Kratki.pl Marek Bal zavazuje zachovat bezpečnost informací a důvěrnost, integritu a odpovědnost za získané osobní údaje. Všichni zaměstnanci organizace v tomto obchodě absolvovali cyklus školení s ohledem na zpracování osobních údajů podle nařízení GDPR (nařízení o ochraně osobních údajů).

2.  Správcem osobních údajů je společnost Kratki.pl Marek Bal se sídlem Wsola, ul. W. Gombrowicza,
26-660 Jedlińsk, telefon: 48 340 10 00, e-mail: odo@kratki.com , DIČ: 7961158007, IČO: 670814979 zapsána do databáze Centrální registrace a informací o podnikatelských aktivitách vedené ministrem odpovědným za hospodářství.

3. Nahlašování porušení ochrany osobních údajů společnosti Kratki.pl –  Pokud máte jakékoliv dotazy, týkající se porušení nebo pro podání stížnosti/reklamace, zašlete detailnější informace inspektorovi ochrany osobních údajů společnosti Kratki.pl na adresu odo@kratki.com

4. Hlášení porušení osobních údajů dozorčímu orgánu – osoba, které se údaje týkají může podat stížnost předsedovi úřadu pro ochranu osobních údajů (PUODO).

5. Zrušení/odejmutí souhlasu – prosím mějte na paměti, že stáhnout souhlas může každá osoba, které se údaje týkají kdykoli. Pro tento účel zašlete prosím tyto informace inspektorovi osobních údajů společnosti Kratki.pl  – na adresu odo@kratki.com.

6. Právo omezit zpracování – v případě, že máte pochybnosti o přesnosti a úplnosti zpracování osobních údajů, odešlete takové oznámení na e-mailovou adresu odo@kratki.com. Pozastavení zpracování údajů se provádí na dobu potřebnou, aby správce zkontroloval správnost a úplnost těchto údajů.
V době kontroly správnosti údajů správcem (Kratki.pl) je zpracování osobních údajů nedovolené a subjekt údajů odmítá odstranění osobních údajů s vyžádáním pouze omezení jejich použití.

7.  Právo smazat údaje (být zapomenut) – nejsou-li údaje nezbytné pro provádění cílů, souhlas byl odebrán, což byl jediný základ pro zpracování, byly předloženy námitky vůči zpracování, údaje byly zpracovány v rozporu se zákonem, povinnost odstranit údaje vyplývá ze zákona a máte právo smazat všechna data. Takové oznámení prosím pošlete inspektorovi osobních údajů společnosti Kratki.pl na adresu odo@kratki.com

8.  Právo k přesunu dat – máte právo obdržet nebo přenést data jinému správci ve formátu, který je široce dostupný a používán všemi zeměmi a EU.

9. Právo na přístup k datům – na základě písemné žádosti, správce údajů je Vám povinen odevzdat kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Je důležité, že první kopie je vydána bezplatně. Pokud požadujete další kopie, společnost Kratki.pl požaduje “rozumnou cenu” za další kopie.

10. Právo k opravení údajů – vynakládáme veškeré úsilí, aby vaše informace byly přesné a úplné. V případě odchylky od těchto dvou zásad, máte právo:
– opravu nesprávných údajů;
– doplnění neúplných informací.

Společnost Kratki.pl Marek Bal přijala princip minimalizace získaných údajů
V závislosti na konkrétním účelu zpracování.  Všechny nesrovnalosti prosím hlaste inspektorovi ochrany údajů společnosti Kratki.pl na e-mailovou adresu odo@kratki.com

11. Podmínky vyjádření souhlasu dítěte do 16 let – v souladu s GDPR vyžaduje souhlas rodiče nebo zákonného zástupce, má-li dítě do 16 let věku. Všechny transakce a/nebo opatření přijata a prováděna bez získání souhlasu od rodičů nebo zákonného zástupce ztrácí právní účinky.

12. Předávání údajů třetím stranám – správce údajů (Kratki.pl) chrání zájmy svých klientů, kterých se údaje týkají a zejména zajistí, aby tyto údaje byly zpracovávány zákonným způsobem, shromažďovány pro označené, v souladu s právním řádem stanovené účely a nesmějí být dále zpracovány v rozporu
s uvedenými cíli. Subjekt, který vyžaduje od správce údajů nebo inspektora ochrany údajů společnosti Kratki.pl zpřístupnění osobních údajů musí pokaždé, uvést právní základ, který odůvodní takovou žádost. Jinak bude žádost okamžitě zamítnuta. Tam, kde pro to existuje právní základ, bude analyzována a v případě nedostatku právního základu, zamítnuta. Záznam o takovém opatření zůstává v dokumentaci GDPR společnosti Kratki.pl.

13. Transparentnost – dámy a pánové, snažíme se, aby naše webové stránky společně
informacemi na nich umístěných se žádostí o poskytnutí souhlasů, byly snadno přístupné, jasné, srozumitelné, jasné a napsané běžným jazykem.
V každém případě konzultujeme se správcem osobních údajů specifické cíle (konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní) pro shromažďování vašich osobních údajů. Jsou-li Vaše dojmy odlišné, prosíme, kontaktujte s připomínkami prosím našeho inspektora ochrany údajů e-mailem na odo@kratki.com

14. Ukládání údajů – dámy a pánové, data neuchováváme po dobu více než je nezbytně nutné z hlediska účelu zpracování, tj. podle souhlasu, který nám poskytnete.

15. Právo na přístup k údajům – prosím mějte na paměti, že máte právo získat potvrzení, že Vaše osobní údaje budou zpracovány a použity v oblastech:
– účelu zpracování;
– kategorie shromážděných údajů;
– informací o příjemci údajů;
– plánované období uchování (ničení) údajů;
– informace o oprávnění,
– informace o právu na stížnost;
– zdroj údajů;
– automaticky přijímaných rozhodnutí.

POZOR!

Poskytnutí osobních údajů a/nebo poskytnutí uvedených souhlasů není nutné, ale jejich neposkytnutí vyústí v neschopnost dosáhnout cílů uvedených na webových stránkách společnosti Kratki.pl a v tomto dokumentu
(text níže).

1. Na našich stránkách a v obchodě shromažďujeme následující osobní údaje:

Jméno a příjmení – při předkládání objednávky, budete dotázáni na
zadání svého jména a příjmení, abychom mohli odeslat objednávku a získat možnost kontaktu;

Adresa nebo dodací adresu – je nám potřebná k odeslání objednaného produktu;

Č. koncového zařízení (telefon, smarfon, tablet, notebook, atd.) – může se stát, že Vás budeme informovat prostřednictvím sms zprávy o odeslání výrobku. Někdy Vám můžeme zavolat k potvrzení objednávky nebo v případě neočekávané události nebo události vyplývající z vyšší moci (náhodné), jako je např. nemožnost doručení produktu
kvůli jeho chybějícím skladovým zásobám s návrhem výhodného řešení, autonehody našeho poskytovatele dopravních služeb, výpadek elektřiny, atd.

Emailová adresa – zašleme Vám potvrzení objednávky a informace o dodávce a budeme Vás kontaktovat. Pokud jste se stali předplatiteli našeho zpravodaje, zašleme Vám obchodní informace jednou nebo dva krát
v měsíci.

IP adresa – informace vyplývající z obecných pravidel připojení
k internetu, například IP adresa (a další informace obsažené v protokolech) se používají správcem serveru pro technické účely. IP adresy lze také použít pro statistické účely, ke shromažďování všeobecných demografických informací (např. o regionu, z něhož je vytvořeno připojení).

Soubory cookie – náš obchod používá cookies k přizpůsobení stránky vašim individuálním potřebám. Můžete souhlasit s tím, aby byly Vaše údaje uloženy a můžete využívat naše služby bez opakovaného zadávání pro příští návštěvu stránky. Vlastníci jiných webových stránek nebudou mít přístup k těmto údajům, pokud nevyjádříte takový souhlas v samostatné klauzule, která nám bude z Vaší strany zpřístupněna. Pokud nesouhlasíte s přizpůsobením našich služeb, doporučujeme zakázat soubory cookie v možnostech webového prohlížeče.

Profilování – stává se, že zpracováváme vaše osobní údaje způsobem, který nám umožní použití shromážděných informací k posouzení nákupních preferencí pro účely usnadnění plánovaných a provedených nákupů nebo urychlení procesu při reklamacích (osobní preference, zájmy, chování, umístění nebo pohyb, atd.).

2. Zadání výše uvedených údajů je nezbytné v následujících případech:
 – při nákupu v našem obchodě bez přihlášení do účtu po realizaci objednávky zůstane pouze důkaz o provedené transakci.
– registrace v zákaznické databázi – je dobrovolná. Ukládáme data v databázi, za účelem usnadnění budoucích nákupů v našem internetovém obchodě;
– pokud chcete být informováni o zajímavých událostech a komerčních nabídkách, můžete se stát odběrateli newsletteru. Přihlášení je dobrovolné a kdykoli se můžete odhlásit.

3. Každý uživatel našeho obchodu má možnost vybrat si, zda a do jaké míry chce využít našich služeb a sdílet informace o sobě. Pokud z nějakého důvodu nebudete chtít zadat své osobní údaje, máte právo na jejich odstranění nebo nevyužívat služeb našeho obchodu.

4. Žádné údaje nesdílíme s třetími stranami. Neukládáme osobní a citlivá data, jako přístupové údaje k bankovnímu účtu.

5. Podle ustanovení zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997, Sb. zákonů č. 133, poz. č. 883, ve znění pozdějších předpisů máte právo opravit, pozměnit, aktualizovat, opravit a požádat o odstranění vašich osobních údajů. Pro tento účel využijte příslušné záložky v internetovém obchodě, nebo odešlete e-mail na adresu odo@kratki.com 

6. Internetový obchod Kratki.pl je účastníkem programu “Důvěryhodné recenze” v rámci služby poskytované společností Ceneo Sp. z o.o. se sídlem v Poznani (60-166), ul. Grunwaldzka 182, zapsaná do rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem v Poznani-Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII hospodářské oddělení KRS, pod číslem: 0000493884, DIČ: 7792420393, IČO: 302655470 které spočívá na odesílání společností Ceneo uživatelům, kteří souhlasili, prostřednictvím e-mailu průzkumy pro získání zpětné vazby od uživatelů o transakcích provedených uživatelem v obchodě, stejně jako zveřejněním na stránkách v doméně Ceneo.pl  názorů uživatelů v důsledku přijímání průzkumů.

7. Nákupem v obchodě může uživatel dobrovolně vyjádřit souhlas s přenosem osobních informací, včetně e-mailové adresy společnosti Ceneo a se zpracováním osobních údajů společností Ceneo pouze pro účely vyplnění průzkumu uvedeného v bodu 8.