22 czerwca  gościliśmy w naszej firmie przedstawicieli rządu:

Panią  Małgorzatę Jarosińską – Jedynak –  Minister funduszy i polityki regionalnej oraz  Pana  Mikołaja Różyckiego – Wiceprezesa PARP, instytucji odpowiedzialnej za wdrożenie środków  z UE, wójta gminy Jedlińsk Kamila Dziewierza oraz przedstawicieli mediów.

Podczas wizyty mieliśmy okazję pochwalić się naszymi wyrobami oraz oprowadzić delegację po halach produkcyjnych wyposażonych w nowoczesny park maszynowy  oraz przestrzeniach magazynowych.

Goście byli pod ogromnym wrażeniem naszej firmy, a przede wszystkim tempa w jakim się rozwijamy.

Wizyta  odbyła się pod szyldem rządowego programu „Dotacje na kapitał obrotowy”.

Właściciel naszej firmy Marek Bal dziękując za przekazane środki,  zapewnił że zostaną one odpowiednio spożytkowane i przyczynią  się do niwelowania skutków funkcjonowania firmy w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, dzięki czemu będziemy mogli w dobrym tempie realizować założone cele.

Pani Minister Małgorzata Jarosińska – Jedynak w swoim przemówieniu doceniła naszą firmę za sprawne i efektywne wykorzystanie dotacji z funduszy europejskich czego dowodem były odwiedzane hale produkcyjne. Wspomniała również o kolejnych 9 dużych projektach, w których uczestniczymy.

Pan  Mikołaj Różycki – Wiceprezes PARP  był pod wrażeniem, że w przeciągu zaledwie 22 lat mała garażowa firma stała się największym pracodawcą i podatnikiem w gminie Jedlińsk. Z Kolei wójt gminy Jedlińsk podkreślił rolę firmy nie tylko jako pracodawcy i podatnika ale również tej, która aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy. Jest między innymi  sponsorem licznych wydarzeń sportowych.

W informacji dla mediów Marek Bal właściciel opowiedział o kolejnych projektach.

„Przed nami kolejne duże wyzwania – duże projekty, z których środki finansowe jak zwykle przeznaczymy na stabilny rozwój. Nieustannie naszym celem pozostaje bycie europejskim i światowym liderem na rynku kominków, mającym możliwość kreowania potrzeb klientów i trendów w produkcji branżowej. Tę pozycję osiągamy i będziemy osiągać w przyszłości, dostarczając naszym dystrybutorom i klientom innowacyjne, ekologiczne i wysokiej jakości produkty w korzystnych cenach. Dodatkową wartością dla naszych klientów jest i będzie obsługa na najwyższym poziomie. To wszystko ma zapewnić naszym kontrahentom i partnerom pełną satysfakcję”