W dniach 16-18 października 2019 roku odbyło się trzydniowe szkolenie dotyczące instalacji gazowych zakończone egzaminem i uzyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego. Część teoretyczną prowadził wyspecjalizowany pracownik Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Podczas zajęć poruszane były najistotniejsze aspekty związane z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych, m.in. podstawy prawa energetycznego, rodzaje i elementy instalacji gazowych, właściwości gazów i cechy ich prawidłowego procesu spalania, zagrożenia wynikające z wykorzystywania paliw gazowych czy uwarunkowania stosowania ogrzewaczy pomieszczeń opalanych gazem. Dodatkowo szkolenie urozmaiciła cześć praktyczna, podczas której goście zapoznali się z zasadami działania automatyki i poszczególnych elementów wchodzących w skład wyposażenia naszych kominków gazowych LEO oraz mogli dokładnie zobaczyć jak wygląda bezpieczne podłączenie do instalacji gazowej na stanowisku montażowym. Trzydniowe szkolenie zakończyło się egzaminem i uzyskaniem przez kursantów świadectwa kwalifikacyjnego, które umożliwia pracę z urządzeniami spalającymi paliwa gazowe. Dziękujemy za przybycie i wspólnie spędzony czas oraz gratulujemy zdobycia uprawnień!